Δραστηριότητες του ΚΕΔΙΜΑ

3ος & 4ος Κύκλος Μαθητείας Ευαισθητοποίηση & Ενδυνάμωση

3ος ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ Επαγγελματική Κατάρτιση Εκπαίδευση Διοικητικού Προσωπικού Α.Σ.Κ.Τ. διαχείρισης φοιτητών/φοιτητριών σε καταστάσεις κρίσης και παρέμβασης σε ΦμΕΑ και σε άτομα με ψυχικά

Περισσότερα »

1ος & 2ος Κύκλος Μαθητείας Ψηφιακές Δεξιότητες & Εξειδικευμένες Επαγγελματικές Δεξιότητες

Πρόσκληση Συμμέτοχης στον 1ο & 2ο Κύκλο Μαθητείας Ψηφιακές Δεξιότητες & Εξειδικευμένες Επαγγελματικές Δεξιότητες. Αίτηση Συμμετοχής Οι κύκλοι μαθητείας που προβλέπεται να υλοποιηθούν, κατηγοριοποιούνται σε δυο

Περισσότερα »

Εργαστήριο κατασκευής υφασμάτων batik με ειδική τεχνική (Cold Wax Batik textiles workshop), από κοινού με την πρεσβεία της Ινδονησίας στην Ελλάδα

“Gutta Tamarind Batik: Embracing Heritage and Modernity” KOMUNITAS 22IBU Indonesian Women Art Educators Community Εργαστήριο κατασκευής υφασμάτων batik με ειδική τεχνική (Cold Wax Batik textiles workshop),

Περισσότερα »

Πενθήμερο Καλλιτεχνικό Σεμινάριο Τι Μας Ενώνει

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, διοργανώνει το Πενθήμερο Καλλιτεχνικό Σεμινάριο «ΤΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ». Στόχος του Πενθήμερου Καλλιτεχνικού Σεμιναρίου «ΤΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ» είναι να θυμηθούμε μαζί αυτή

Περισσότερα »
Scroll to Top