3ος & 4ος Κύκλος Μαθητείας Ευαισθητοποίηση & Ενδυνάμωση

3ος ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

Επαγγελματική Κατάρτιση

 • Εκπαίδευση Διοικητικού Προσωπικού Α.Σ.Κ.Τ. διαχείρισης φοιτητών/φοιτητριών σε καταστάσεις κρίσης και παρέμβασης σε ΦμΕΑ και σε άτομα με ψυχικά νοσήματα.
 • Εκπαίδευση φοιτητών/φοιτητριών Α.Σ.Κ.Τ. για τη διαχείριση ψυχικών ζητημάτων.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Σκοπός της Εκπαίδευσης του Διοικητικού Προσωπικού της Α.Σ.Κ.Τ. είναι η ενημέρωση σχετικά με το υπάρχον νομικό πλαίσιο για την αναπηρία στην εκπαίδευση και ο καθορισμός εσωτερικού πλαισίου με Σύμβουλο καθηγητή ΦμΕΑ ανά τμήμα καθώς και η εκμάθηση τεχνικών διαχείρισης φοιτητών/φοιτητριών με ψυχικά νοσήματα και παρέμβασης σε καταστάσεις κρίσης.
Στόχος της Εκπαίδευσης φοιτητών/φοιτητριών της Α.Σ.Κ.Τ. είναι η διαχείριση και αντιμετώπιση καθημερινών αναγκών και δυσκολιών όπως επηρεάζουν την εξέλιξη των σπουδών τους και η ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες διασύνδεσης με την κοινότητα και φορείς παρέμβασης.

Διάρκεια εκπαίδευσης

Η συνολική διάρκεια των εκπαιδεύσεων είναι 2,5 εβδομάδες.
Διάστημα υλοποίησης: 16 – 31 Οκτωβρίου 2023.

Μέθοδος υλοποίησης

Η εκπαίδευση Διοικητικού Προσωπικού της Α.Σ.Κ.Τ. περιλαμβάνει τρεις (3) δίωρες δια ζώσης συναντήσεις και η Εκπαίδευση φοιτητών/φοιτητριών Α.Σ.Κ.Τ. περιλαμβάνει δυο (2) δίωρες δια ζώσης συναντήσεις.

Οι Εκπαιδευτές μας

 • Παρασκευή Σωτηροπούλου, Κοινωνική Λειτουργός – Ψυχοθεραπεύτρια
 • Δρ. Τριανταφυλλιά Ηλιοπούλου, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, Κοινωνική Λειτουργός

Δικαίωμα Συμμετοχής

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψήφιων ωφελούμενων στην Πράξη είναι να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Διοικητικό & Τεχνικό προσωπικό Α.Σ.Κ.Τ.
 • Φοιτητές/Φοιτήτριες Α.Σ.Κ.Τ.

4ος ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

Επαγγελματική Κατάρτιση

Ευαισθητοποίηση & Ενδυνάμωση: Προσεγγίζοντας την Κώφωση
Εκπαίδευση Διοικητικού, Διδακτικού Προσωπικού και φοιτητικού πληθυσμού της Α.Σ.Κ.Τ.

Αντικείμενα Κατάρτισης

 • Εισαγωγή στην κώφωση (γενικά χαρακτηριστικά των κωφών, διάγνωση κώφωσης)
 • Κοινότητα των κωφών (τι σημαίνουν οι όροι «κωφός», «κωφάλαλος», «βαρήκοος», «προγλωσσικά κωφός», «μεταγλωσσικά κωφός», «προφοριστής» κλπ.)
 • Τρόποι επικοινωνίας των κωφών, χαρακτηριστικά της νοηματικής γλώσσας
 • Κουλτούρα των κωφών (μορφές συμπεριφοράς, θεώρηση της κοινωνίας των ακουόντων, εμπειρίες στην εκπαίδευση)
 • Νομοθεσία και δικαιώματα κωφών φοιτητών
 • Ρόλος του διερμηνέα νοηματικής γλώσσας
 • Κατανόηση αναγκών-δυσκολιών κατά τη φοίτηση
 • Χρήσιμες συμβουλές επικοινωνίας

Διάρκεια εκπαίδευσης

Η συνολική διάρκεια των εκπαιδεύσεων είναι 2 εβδομάδες.
Διάστημα υλοποίησης: 16 – 31 Οκτωβρίου 2023.

Μέθοδος υλοποίησης
Ο κύκλος μαθητείας περιλαμβάνει τρεις (3) δίωρες δια ζώσης συναντήσεις, για όλο το προσωπικό του Ιδρύματος (Διοικητικό, Διδακτικό Προσωπικό & φοιτητικό πληθυσμό).

Οι Εκπαιδευτές μας

 • Ουρανία Ιορδανίδου, Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
 • Ροζαλία Φουντά, Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Δικαίωμα Συμμετοχής

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψήφιων ωφελούμενων στην Πράξη είναι να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Διοικητικό & Τεχνικό προσωπικό Α.Σ.Κ.Τ.
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό Α.Σ.Κ.Τ.
 • Φοιτητές/Φοιτήτριες Α.Σ.Κ.Τ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Α.Σ.Κ.Τ.

Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας
ΤΡΙΤΗ 17/10 10:00 – 12:00
3-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 19/10 10:00 – 12:00
3-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
17:00 – 19:00
4-ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/10 10:00 – 12:00
3-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Πρόγραμμα 2ης εβδομάδας
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/10 10:00 – 12:00
4-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΤΡΙΤΗ 24/10 10:00 – 12:00
3-ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
12:30 – 14:30
4-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΜΠΤΗ 26/10 10:00 – 12:00
3-ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
 • 3 – κύκλος μαθητείας: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
 • 4 –  κύκλος μαθητείας: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ/ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΩΦΩΣΗ
Scroll to Top