Επιστημονική Ημερίδα: «Εκπαίδευση μέσω της Τέχνης στο Νηπιαγωγείο – για ένα σύγχρονο, πολύμορφο και ελκυστικό περιβάλλον μάθησης».

Επιστημονική Ημερίδα
Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023 & ώρες 08:30 – 13:30
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Scroll to Top