Γνωρίστε το Δίκτυο Κέντρων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ) Ελληνικών ΑΕΙ

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ) της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών με εντάσσεται στην οριζόντια δράση «Δίκτυο Κέντρων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Ελληνικών ΑΕΙ», μαζί με τα ΚΕΔΙΜΑ από άλλα 23 ΑΕΙ της χώρας.

Το Δίκτυο λειτουργεί από το 2022, οπότε πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του. Το σύνολο των Συντονιστών των Κέντρων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης συνιστά την Ολομέλεια του Δικτύου.

Αποστολή του Δικτύου είναι η από κοινού:

  • Αντιμετώπιση ζητημάτων λειτουργίας των ΚEΔIΜA των ΑΕΙ της χώρας
  • Διάχυση τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στη διδασκαλία και τη μάθηση στα ΑΕΙ της χώρας
  • Προώθηση σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων
  • Πληροφόρηση, ανατροφοδότηση και παροχή τεχνογνωσίας για την ίδρυση νέων ΚΕΔΙΜΑ.
Scroll to Top