Επιστημονικό Πρόγραμμα

Υποέργο (Α/Α) «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στην Α.Σ.Κ.Τ.» για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Α.Σ.Κ.Τ., της Πράξης με τίτλο «Γραφεία Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση», με Κωδ. Πρόσκλησης ΕΔΒΜ 182 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 5165219, από τον ΕΛΚΕ της Α.Σ.Κ.Τ.

Το έργο κεντροποιεί την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος και θα υλοποιηθεί από 01.10.2022 μέχρι 31.12.2023.

  • Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ερατώ Χατζησάββα, Αν. Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Εικαστικών Τεχνών Α.Σ.Κ.Τ.
  • Ειδική Σύμβουλος Παιδαγωγικής & Διδακτικής: Ερμιόνη Δελή, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Α.Σ.Κ.Τ.
Scroll to Top