Έναρξη διαλέξεων σύγχρονης εκπαίδευσης

Στα πλαίσια του 1ου  & 2ου  Κύκλου Μαθητείας Ψηφιακές Δεξιότητες & Εξειδικευμένες Επαγγελματικές Δεξιότητες ξεκινούν οι διαλέξεις σύγχρονης εκπαίδευσης στα μαθήματα για όσους είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής και είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα, στη διεύθυνση: https://asfa.elearning.gr

Όλες οι διαλέξεις σύγχρονης εκπαίδευσης θα πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας BigBlueButton και η διάρκεια των εκπαιδεύσεων είναι 8 ώρες για κάθε ενότητα.

Οι διαλέξεις θα είναι ανοικτές για όλους όσους είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής και το πρόγραμμά τους είναι το παρακάτω:

1η Ενότητα, η οποία παρουσιάζει τα παρακάτω θέματα:

 • Ομαδική εργασία
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Διαχείριση αλλαγής
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Η διάρκεια των εκπαιδεύσεων είναι 8 ώρες και θα γίνουν στις παρακάτω ημέρες και ώρες:

 • Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024 και ώρες 18:00 έως 22:00
 • Τρίτη, 23 Απριλίου 2024 και ώρες 18:00 έως 22:00

2η Ενότητα, η οποία παρουσιάζει τα παρακάτω θέματα:

 • Stress Management
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Διαχείριση του χρόνου

Η διάρκεια των εκπαιδεύσεων είναι 8 ώρες και θα γίνουν στις παρακάτω ημέρες και ώρες:

 • Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024 και ώρες 18:00 έως 22:00
 • Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024 και ώρες 18:00 έως 22:00

3η Ενότητα, η οποία παρουσιάζει τα παρακάτω θέματα:

 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Επικοινωνία
 • Τεχνικές Διαπραγμάτευσης
 • Social Media & Marketing
 • Γλώσσα του σώματος

Η διάρκεια των εκπαιδεύσεων είναι 8 ώρες και θα γίνουν στις παρακάτω ημέρες και ώρες:

 • Δευτέρα, 13 Μαϊου 2024 και ώρες 18:00 έως 22:00
 • Τρίτη, 14 Μαϊου 2024 και ώρες 18:00 έως 22:00

4η Ενότητα, η οποία παρουσιάζει τα παρακάτω θέματα:

 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Η διάρκεια των εκπαιδεύσεων είναι 8 ώρες και θα γίνουν στις παρακάτω ημέρες και ώρες:

 • Τετάρτη, 15 Μαϊου 2024 και ώρες 18:00 έως 22:00
 • Παρασκευή, 17 Μαϊου 2024 και ώρες 18:00 έως 22:00

5η Ενότητα, η οποία παρουσιάζει τα παρακάτω θέματα:

 • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοοσελίδας
 • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Σύγχρονες Τεχνικές Marketing

Η διάρκεια των εκπαιδεύσεων είναι 8 ώρες και θα γίνουν στις παρακάτω ημέρες και ώρες:

 • Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024 και ώρες 18:00 έως 22:00
 • Τρίτη, 21 Μαΐου 2024 και ώρες 18:00 έως 22:00

6η Ενότητα, η οποία παρουσιάζει τα παρακάτω θέματα:

 • Βασικές Δεξιότητες Η/Υ

Η διάρκεια των εκπαιδεύσεων είναι 8 ώρες και θα γίνουν στις παρακάτω ημέρες και ώρες:

 • Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024 και ώρες 18:00 έως 22:00
 • Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024 και ώρες 18:00 έως 22:00

Η πρόσβαση στις διαλέξεις γίνεται μέσα από το μάθημα 1ος Κύκλος Σύγχρονων Εκπαιδεύσεων και από εκεί επιλέγετε το εικονίδιο του μαθήματος την συγκεκριμένη ημέρα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να αποστείλετε email στη διεύθυνση support@elearning.gr

 

Scroll to Top